Помеѓу книга и интернет

Моја библиотека: Зоран Ристевски =  (радост + младост) + (плочи + грамофон) х град + љубов Ова е равенката со која добивате благодарен соговорник за бескрајно многу теми, од музика, преку мода и литература до нови научни достигнувања. Неговата библиотека е шетана на лонгбордот и по најфреквентните сообраќајници, стигна и до нашиот блог.