„Девојчето кое танцуваше со пролетта“ од Билјана Црвенковска и Ана Петрова

Графичката новела „Девојчето кое танцуваше со пролетта“ е коавторски проект на Билјана Црвенковска и Ана Петрова и едно од ретките дела во овој жанр во Македонија. Делото е повеќеслојно од повеќе аспекти: од една страна, текстот и илустрациите претставуваат два паралелни наративи кои не можат еден без друг, односно илустрацијата не го прикажува она што…