НАСКОРО: „Најстари приказни“ од Томислав Османли ‒ книга со митови во издание на „Арс Ламина“

Во издание на „Либи“, дел од „Арс Ламина ‒ публикации“, наскоро ќе биде објавена најновата книга на македонскиот раскажувач Томислав Османли, „Најстари приказни“. Станува збор за книга митови од архајскиот период на медитеранските култури, наративи дојдени до нас преку грчката култура и писменост или создадени во неа.
Раскажувањето на најстарите приказни од мугрите на западната цивилизација појавени на нејзините источни хоризонти, започнува со митот за подемот и за пропаста на митскиот континент Атлантида, за војната меѓу титаните и олимписките богови, како и со богатиот сказ за Прометеј, таткото на човечкиот род и покровителот на човештвото, сурово казнет од боговите токму поради своето човекољубие. Тоа се сугестивно, економично и едновремено прецизно, со многу податоци, ликови на митски херои и перипетии, прераскажани најстарите приказни на западната цивилизација.

Книгата „Најстари приказни“ продолжува со повестите за чудесното раѓање на Херакле и за неговите дванаесет подвизи, потоа за пловидбата на аргонавтите и нивната потрага по волшебното златно руно, митот за Персеј, застрашувачката горгона Медуза, величествениот коњ Пегаз и за спасувањето на принцезата Андромеда, како и други архаични митолошки сказови богати со претстави на антички богови и херои, застрашувачки чудовишта, на чудотворни предмети, суштества и магија, на неправди, одмазди и страданија од едната и на проблеснати љубови и цврсти пријателства, од другата страна. Тоа се приказни исполнети со возбудливи авантури и храбри борби на хероите за воспоставување на нарушената правда и морал. Во оваа книга спаѓаат и прераскажувањата на наративите на Хомеровите епови „Илијада“ и „Одисеја“.

„Целта на оваа книга“ – стои во коментарот на издавачот „Арс Ламина“ ‒ „е на јасен и автентичен начин на младата читателска публика да ù се доближат најстарите приказни што се појавиле во мугрите на западната цивилизација. Зашто, како што тврди авторот во својот поговор ‒ ’митовите се живите мечти дојдени од медитеранскиот дел на древниот свет во големиот современ свет – запечатени во културата и во колективното несвесно‘. Со други зборови, колку и да се стари, овие приказни секогаш ќе останат ’современи‘ заради возбудливите настани и силните етички пораки содржани во нив, пренесени едноставно и разбирливо.“

Книгата вклучува и речник на помалку познати зборови наменет за младите читатели, а ја носи и ознаката „Лесно читливо!“, што е препорака на Здружението за дислексија „Ајншајн“ и на Филозофскиот факултет од Скопје.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.