Книжевни факти: Ана Каренина

10

 

Ана Каренина има преку 800 страници, но оригинално беше објавена во серијализирана форма.

Руски курир објавуваше серијализирани извадоци од 1873 до 1877 година.

Бидејќи политичките погледи на Лео Толстој се судрија со оние на издавачот, првото целосно издание на романот беше како книга.