Книжевни факти: Чарли и фабриката за чоколада

50

 

Првото издание на Чарли и фабриката за чоколада беше објавено во 1964 година и беше мошне расистичко.

На пример, Умпа-Лумпите беа опишани како црни Пигмејци од „најдлабоките и најмрачните делови од африканската џунгла, каде што ниеден белец не беше стапнал“. Исто така, важно е да се забележи дека Чарли оригинално е опишан од страна на Дал како „мало црно момче“.