Книжевни факти: Квака-22

51

Беа потребни осум години за Квака-22 да биде завршена.

Процесот на пишување започна во 1953 година кога Џозеф Хелер ги срочи првите неколку редови.

Потоа му беше потребна една недела да го испрати првото поглавје до својот агент.

Откако Хелер заврши една третина од книгата, агентот почна да бара издавач, а Сајмон и Шустер ја купија.

Потем на Хелер му беа потребни осум години да го достави ракописот.