Книжевни анегдоти: Едгар Алан По

Како дете, Едгар Алан По се плашел од ноќта и темнината. Суеверниот скептик, кој се ужаснувал од својата сопствена имагинација, подоцна му признал на уредникот Џорџ Греам дека „не ја сакал темнината и ретко излегувал ноќе“. Во една прилика изјавил: „Верувам дека демоните ја користат ноќта за да ги заведат несвесните – иако, како што знаете“, додал, „јас не верувам во нив“.